HomeStorjaMill-KazinAhbarijietHal LijaIkkuntattjana

 

Merhba

Nilqaghkom fis-Sit ufficjali tas-Socjeta` Sant` Andrija ta` Hal Lija. Din hija l-eqdem Socjeta` mwaqffa gewwa Hal Lija bil-ghan li ticcelebra u tkabbar il-festa tas-Salvatur

F`Dan is-sit issibu informazzjoni dwar l-istorja tas-Socjeta`, ahbarijiet,attivitajiet u nformazzjoni ohra. Nisperaw li ssibuha interessanti u nixtiequ nisimghu l-kummenti minn ghandkhom jew permezz tal-E-mail: info@santandrijalija.com jew tiktbu fil-facebook page taghna jew inkella tigu izzuruna l-Kazin.

Grazzi Hafna

 

 
 
3 ta Gunju 2017 - Champion League Final
Loghba ta Champions League fuq Big Screen is-Sibt Tlieta ta Gunju 2017. Il-Bar ikun miftuh. Nsevu wkoll Appetizers.
 
24 ta Mejju 2017 - Europa LeagueFinal
Loghba ta Champions League fuq Big Screen is-Sibt Tlieta ta Gunju 2017. Il-Bar ikun miftuh. Nsevu wkoll Appetizers.
 
1 ta Mejju 2017 - Festival ta Nar u BOV Premier League
Il-President, il-Kumitat u il-membri ta Socjeta jifirħu lill-klabb ta' Lija Athletic għas-suċċess miksub għall-promozzjoni fil-BOV Premier League kif wkoll lill Ghaqda ta Nar San Mikiel Lija ghas-success miksub fil-Festival ta Nar ta L-Art.
 
 
 

Fadal Ghal-Festa ta` Gesu Salvatur

 
 
 

 

Website Design by DARLOW Productions - Socjeta Sant Andrija Lija Copyright 2006