HomeFesti ReligjuziAttivitajietMarciNar

 

MARĊI BRIJUŻI

 

IT-TLIETA  2 TA’ AWWISSU, 2017
L-Ewwel Jum tat-Tridu
8.30p.m. MARĊ BRIJUŻ
MILL-GĦAQDA MUŻIKALI SANT’ ANDRIJA TA’ ĦAL LUQA
taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. M. Pulis li jgħaddi minn dawn it-toroq:
Jibda minn Triq il-Kbira, Triq Annibale Preca, Triq tal-Mirakli, Triq N. Cotoner, Triq Ħal Bordi, Triq Annibale Preca, Triq Sant’Andrija Triq il-Forn, Triq Sir Ugo Mifsud, Pjazza Trasfigurazzjoni, Triq il-Kbira, u jispiċċa bid-daqq ta’ marċi popolari quddiem il-Każin tas-Soċjeta` Sant’ Andrija.

 

L-ERBGĦA 3 TA’ AWWISSU, 2017
T-Tieni Jum tat-Tridu
8.30p.m.  MARĊ BRIJUŻ MILL-BANDA KONTI RUĠĠIERU TAR-RABAT MALTA
taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. J. Chappell li jgħaddi minn dawn it-toroq:
Jibda minn ġol-Housing Estate, Triq Sir Ugo Mifsud, Triq K. Darmanin, Triq is-Salvatur, Triq Ferdinand Grech, Triq R. Mifsud Bonnici, Triq Ramiro Barbaro, Triq Mario Agius, Triq Mikielanġ Borg, Triq il-Kbira, Pjazza Trasfigurazzjoni, Triq Sir Ugo Mifsud,Triq id-Dejqa, Triq Merino, Triq Preziosi, Triq il-Forn u jispiċċa bid-daqq ta’ marċi popolari quddiem il-Każin tas-Soċjeta` Sant’ Andrija.

 

 
 

Fadal Ghal-Festa ta` Gesu Salvatur

 
 
 

 

Website Design by DARLOW Productions - Socjeta Sant Andrija Lija Copyright 2006