HomeFesti ReligjuziAttivitajietMarciNar

 

Għaqda ta Nar San Mikiel

Nar - Festa Tas-Salvatur 2017

 

27 ta` Lulju - Hrug ta` l-Istatwa tas-Salvatur min-Nicca
7:45 p.m. - Hruq ta` murtalletti bil-loghob, Murtali tal-Kulur u Kaxxa tal-Kulur

2 ta` Awissu - L-Ewwel Tridu
9:00 p.m. - Hruq ta` murtalletti bil-loghob, Murtali tal-Kulur u Kaxxa tal-Kulur

3 ta` Awissu - It-Tieni Tridu
9:00 p.m. - Hruq ta` murtalletti bil-loghob, Murtali tal-Kulur u Kaxxa tal-Kulur

4 ta` Awissu - It-Tielet Tridu
9.15 p.m. Esebizzjoni ta` Murtali tal-beraq u bil-loghob, Murtali tal-Kulur u kaxxa taghlaq l-ispettaklu

5 ta` Awissu - Lejliet Il-Festa
8.15 a.m. - Te Deum, Kaxxa Nfernali Spanjola u Murtaletti
6.30 p.m. - Translazzjoni. Salut, Kaxxa Nfernali Spanjola u
Varjazzjoni ta` murtalett bil-loghob
9.30 p.m. - Tiba esibizzjoni spettakolarita` Loghob ta` Nar ta` l-ajru. . Tinghalqa din l-essibizzjoni bi spettaklu ta` muzika ma nar ta l-ajru
11.45p.m. - Nar ta` L-art fi Triq Giovanni Barbara

6 ta` Awissu - Festa Tas-Salvatur
8.00 a.m.- Murtaletti
11.15a.m. - Hruq ta` Murtaletti

7.00 p.m. - Hrug tal-Purcissjoni. Fil-Hrug ta` l-istatwa Artistika tas-Salvatur jinghata Salut. Wara tinharaq Kaxxa nfernali Spanjola tal-loghob Settijiet u Murtaletti jakkumpanjaw il-Purcissjoni
9.15 p.m. - Diversi Settijiet ta` Beraq tal-hsejjes u kuluriti. Hruq ta` diversi Murtali tal-Kulur li jinkludu esebizzjoni vasta ta` kulur
Fid- Dhul tinharaq kaxxa nfernali kbira u diversi xokkijiet.

In-Nar huwa kollu maħdum mill-Għaqda ta Nar San Mikiel

 

 
 

Fadal Ghal-Festa ta` Gesu Salvatur

 
 
 

 

Website Design by DARLOW Productions - Socjeta Sant Andrija Lija Copyright 2006