HomeStorjaMill-KazinAhbarijietHal LijaIkkuntattjana

 

Kumitat Ezekuttiv

Presidenti Onorarji
Profs. Joseph Ganado LL.D., PhD.(Lond),
Sur Joe Azzopardi, Sur Joseph Mallia, Dott. I. Castaldi Paris, Sinjura M. Magri Naudi, Sur Joseph Mangion, Sur Elia Borg

Membri Onorarji
Sur Salvu Sammut,Sur George Tanti,
Sur Salvu Sciberras, Sur Salvu Muscat,
Sur Felic Borg, Sur Mose` Agius

President: Joseph Portelli

Vici President: Carmelo Mallia

Segretarju: Dott. P. Fenech
Ass. Segretarju:
David Debono

Kaxxier: Ian Giordimaina Ass. Kaxxier: Donio Cini

Direttur: Louis Cutajar

Membri:
Gary Borg, Salvu Borg, Anthony Fenech, Saviour Sammut
Roderick Saliba, Giovann Mallia, Sandro Borg, Philip Debono.

Direttur Spiritwali: Dun Salv Sammut

Revizuri:
Dott. P. Fenech/ Mario Cassar

Konsulenti Legali
Perit J. Rizzo Naudi A & CE
Dr. R. Zammit,  Dr. J. Zammit Maempel

Webmaster
Alistair Lowell

 

 
 
 

 

Website Design by DARLOW Productions - Socjeta Sant Andrija Lija Copyright 2006