HomeStorjaMill-KazinAhbarijietHal LijaIkkuntattjana

 

Merhba

Nilqaghkom fis-Sit ufficjali tas-Socjeta` Sant` Andrija ta` Hal Lija. Din hija l-eqdem Socjeta` mwaqffa gewwa Hal Lija bil-ghan li ticcelebra u tkabbar il-festa tas-Salvatur

F`Dan is-sit issibu informazzjoni dwar l-istorja tas-Socjeta`, ahbarijiet,attivitajiet u nformazzjoni ohra. Nisperaw li ssibuha interessanti u nixtiequ nisimghu l-kummenti minn ghandkhom jew permezz tal-E-mail: info@santandrijalija.com jew tiktbu fil-facebook page taghna jew inkella tigu izzuruna l-Kazin.

Grazzi Hafna

 
 
 

Website Design by DARLOW Productions - 2AM PR & Media Copyright 2016